VÁLKA OČIMA ČESKÝCH DĚTÍ

CZECH CHILDREN PERCEPTION

Válka se odráží v myšlení a emocích nejen přímých účastníků, ale také přihlížejících, bližších i vzdálenějších sousedů. Skrze sdělovací prostředky i sociální sítě jsou obrazy, příběhy, obavy a očekávání přenášeny do celého světa. Mají svůj dopad do psychiky dospělých i dětí.

Tato místnost přináší pohled na válku očima českých dětí. Je zde výběr ze souboru 65 prací, které vznikly ve spolupráci se Základní školou Velehrad v okrese Uherské Hradiště, pod vedením paní ředitelky Andrey Olbertové.

Žáci od druhého do devátého ročníku ztvárnili své pocity a myšlenky, které v nich vyvolává válka na Ukrajině. Rozmanité pojetí výtvorů ve smyslu témat, výtvarných technik i stylů bylo výsledkem volného zadání ze strany vyučujících.

Je zde patrný dopad války také na psychiku českých dětí. Z celého souboru je patrné, že české děti ve své tvorbě reflektují zejména témata: (1) trauma války (objevují se emoce strachu, obav, úzkosti, smutku), (2) bojů a vojenských akcí, (3) naděje a touhy po míru, ale také (4) soucitu a pomoci obětem i pochopení pro nové ukrajinské spolužáky, kteří přišli jako váleční uprchlíci. Můžeme si zde všimnout, jaký je odraz mediálního obsahu v tom, jak české děti válku vnímají. 

V jednotlivých obrázcích můžeme hledat emoce, myšlenky, hodnoty, poselství a přání dětí.

Obrázky vznikly 8 měsíců od začátku války.

Celý archiv této sekce je umístěn na webové stránce www.detivalkanadeje.cz