DOMOV A NADĚJE

HOME AND HOPE

Tato místnost přináší témata domova, vzpomínky ukrajinských dětí na rodnou zemi, přírodu či krajinu v době míru, vzpomínky na rodný dům, vesnici či město, které musely mnohé děti opustit či které utržily válečné šrámy.

V kresbách a malbách tohoto typu se opakují symboly míru, naděje a volnosti – nejčastěji holubice nebo anděl. Objevují se i další ptáci, například jeřábi, jako symbol věrnosti, dále také ukrajinské letadlo Mrija za letu, největší nákladní letadlo světa, které bylo zničeno ruskou agresí, horkovzdušné balóny i nafukovací balónky.

Naděje ochrany je spojena s duchovními symboly, jako jsou andělé nebo panna Marie.

Připojené nápisy vyjadřují jasně formulovaná přání dětí: „Ať je mír na celém světě!“, „Mír na Ukrajině“, „Jsem proti válce.“, „Chci mír!“ apod.

Celý archiv této sekce je umístěn na webové stránce www.detivalkanadeje.cz