Svitlana Homeniuk

metaforické karty obrazů žen

Ukrajinská psycholožka, výtvarnice a arteterapeutka Svitlany Homeniuk je matky dvou dětí. Pochází z Oděsy, v době války odjela se svými syny do Sofie.

Při práci s klienty i v reakci na vlastní zasažení válkou vytvořila čtyři metaforické karty, které v symbolické podobě zobrazují ukrajinskou ženu s její válečnou zátěží i vnitřními zdroji a schopnostmi, které jí pomáhají přežít a zvládat mimořádnou zátěž, kterou válka přináší.

Různé stránky ukrajinské ženy představuje každý z portrétů – Šamanka, Uprchlice, Rodná země a trpící žena z Buči. Žena Ukrajina je oděna v národní košili a drží pampelišku v podobě Ukrajiny, semínka pak představují jednotlivé lidi, které válka odvála do celého světa. Žena uprchlice bere s sebou na cestu svou minulost, kořeny, děti, vzpomínky, bolest a slzy. Musí být nadána jako indiánka, aby se o rodinu dokázala sama v nouzi postarat. Portrét ženy z Buči odráží prožité násilí, utrpení, bolest a smutek. Žena šamanka je zdravá, silná a moudrá. Odkazuje k tradici, přírodě, národním zdrojům v podobě obilí a slunečnice i vlčímu máku, který symbolizuje ochranou před zlem.

Při studiu těchto metaforických karet můžeme odhalovat další symboly a souvislosti.