PŘÍBĚHY DĚTÍ

Některé ukrajinské děti připojily ke svým obrázkům i text, který připsaly na zadní stranu. Popsaly svůj pohled na válku, své konkrétní zkušenosti, přání či pro ně důležité hodnoty. Zde se můžete seznámit
s vybranými texty.