Jak mluvit s dětmi o válce:

Ruská vojenská agrese a útok na Ukrajinu nastoluje kromě řady praktických otázek i nejistotu, jak o válce mluvit s dětmi a dospívajícími.

Je lepší dělat, jako že se nic neděje, nebo vše pečlivě vysvětlovat? Jak dětem vysvětlit vlastní obavy a nejistotu? Jak s nimi mluvit o případných přátelích z Ukrajiny či z Ruska? Nemohou je válečné zpravodajství, fotografie a záběry z války, související informace a obavy nějak psychicky poškodit?

Z těchto důvodů vznikla webová informační stránka. Studenti katedry psychologie FSS Masarykovy univerzity pod supervizí odborníků připravili základní informace, jak se v současné situaci chovat. Najdete zde konkrétní doporučení a odpovědi na nejčastější otázky, které si rodiče, učitelé a vychovatelé malých i starších dětí kladou.
 
Na webové stránce níže najdeme doporučení pro učitele mateřských, základních i středních škol, doporučení pro rodiče či doporučení pro lidi s příbuznými na Ukrajině.